Klimatyczne rekordy

Poniżej prezentujemy zestaw danych z automatycznej stacji meteorologicznej przy Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym ZHP Perkoz.

Zestawienie obejmuje skrajne wartości danych meteorologicznych zarejestrowane kolejno: w tym miesiącu i w tym roku oraz dodatkowo skrajne wartości z lat ubiegłych.

uwagi:

Większość bieżących danych (za aktualny miesiąc i rok) poszczególnych parametrów, aktualizowana jest co 5 minut. Wyjątek stanowią: największa suma dzienna opadu oraz  największa średnia dzienna prędkość wiatru . Jest to spowodowane brakiem gotowych zmiennych w oprogramowaniu Meteobridge które przekazuje dane z naszej stacji do Internetu. Dane te uzyskujemy z raportów miesięcznych które wgrywamy na serwer raz na tydzień.