Stacja meteo w Perkozie

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Perkoz działa Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej która prowadzi działania edukacyjne w szerokim zakresie nauk o przyrodzie.

Na początku tego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie rozwoju programu edukacyjnego w zakresie obserwacji meteorologicznych i klimatycznych. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o wsparciu tego projektu kwotą ponad 7 tys. zł.

Projekt przewiduje m.in. zainstalowanie automatycznej stacji meteorologicznej z której bieżące wskazania prezentowane będą na niniejszej stronie. W miarę gromadzenia danych klimatycznych będą one również publikowane wraz z przykładowymi ćwiczeniami do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

Planujemy zaprezentowanie pierwszych danych meteorologicznych jeszcze w maju.

O postępach projektu i pomysłach na wzbogacenie treści strony będziemy donosić w kolejnych wpisach – zapraszamy.