Klimatologia

Klimatologia to nauka o klimacie rozumianym jako ogół zjawisk pogodowych w danym miejscu czy na danym obszarze obserwowanych w okresie wieloletnim.

Klimatologia opisuje i klasyfikuje klimaty kuli ziemskiej, opisuje procesy klimatotwórcze i identyfikuje czynniki wpływające na te procesy, a także bada zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi. To ostatnie zadanie stało się współcześnie szczególnie istotne.