Klimat

Klimat (z gr. klíma – strefa) ? ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Charakteryzowany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Standardowy okres to około trzydzieści lat – np w Biuletynie Monitoringu Klimatu Polski  IMGW, za okres referencyjny przyjęte jest 30-lecie 1971-2000 .

Klimat możemy charakteryzować dla różnych skal przestrzennych, od najmniejszych części środowiska (jak choćby piętra lasu), poprzez mniejsze i większe obszary (niezależnie czy naturalne czy polityczno-administracyjne) aż do całej Ziemi. Z tego puntu widzenia możemy mówić np. o mikroklimacie, topoklimacie czy makroklimacie. W przypadku pojedynczej stacji pomiarowej jak nasza, będziemy opisywać topoklimat (a właściwie przebieg zjawisk pogodowych bo to jeszcze za krótko).

Klasyfikacja klimatów jest sprawą umowną i zależy od przyjętych założeń. Najczęściej podstawą klasyfikacji są temperatura i opady – ich średnie roczne i zmienność w ciągu roku. Różnice w klasyfikacjach dotyczą przyjętych wartości granicznych a także uwzględniania innych elementów klimatu. W Polsce najbardziej popularna jest klasyfikacja Wincentego Okołowicza. Według niej Polska ma klimat umiarkowany ciepły przejściowy (średnia roczna do 10°C, opady umiarkowane z przewagą letnich, duża zmienność stanów pogody).

Charakteryzując klimat posługujemy się szeregiem wskaźników opisujących poszczególne zjawiska (parametry) pogody. Im bardziej różnorodne są dane wyjściowe tym pełniejsza będzie charakterystyka. Niektóre ze wskaźników i sposoby ich wyliczania będziemy wyjaśniać w słowniku – także te do których nasza stacja nie zbiera danych.