Z naszej stacji

Nasza stacja posiada funkcję automatycznej prognozy pogody. Ma ona postać komunikatów określających możliwy stan pogody w najbliższym okresie. Z naszych obserwacji wynika, że trafność tej prognozy jest niewielka. Trzeba bowiem pamiętać, że przy obliczaniu możliwych zmian stanu atmosfery mogą tu być brane pod uwagę jedynie pomiary samej stacji co przy dużej dynamice stanów pogody w naszej strefie klimatycznej jest dalece niewystarczające. Niemniej jako jedna z funkcji stacji, prognoza zasługuje na opublikowanie.

Polska wersja prognozy ze stacji Davis jest naszą propozycją tłumaczenia oryginalnych komunikatów. Dla ścisłości prezentujemy więc również komunikaty w wersji angielskiej.

Napisz odpowiedź